سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی فولاد هرمزگان در ۴ طرح توسعه ای
سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی فولاد هرمزگان در ۴ طرح توسعه ای
ایران نیوز 24: مدیر روابط عمومی فولاد هرمزگان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰فولاد هرمزگان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در ۴ طرح توسعه‌ای سرمایه گذاری کرد که از زمان راه‌اندازی شرکت چنین حجم سرمایه گذاری انجام نشده بود و به نوعی بی نظیر بود.

رضا صفریان ،افزود: در دولت سیزدهم سرمایه گذاری انجام شده در حوزه فولاد طی یک سال اخیر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی فولاد هرمزگان، یک چهارم از کل سرمایه گذاری بخش فولاد کشور در این شرکت رقم خورده است. این سرمایه‌گذاری با مشارکت فولاد مبارکه اتفاق افتاده که همان طور که می دانید این شرکت پرچمدار صنعت فولاد کشور به شمار می‌آید. طرح‌های توسعه‌ای فولاد هرمزگان با وجود شرایط ویژه ای که فولاد مبارکه داشت و در شرایطی که فولاد مبارکه تحت تحریم های ظالمانه قرار داشت با پیگیری‌های آقای دکتر معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان به سرانجام رسید.

صفریان با اشاره به اشتغالزا بودن اجرای طرح های توسعه‌ای افزود: با به ثمر رسیدن این طرح ها نیز بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و هزاران اشتغال غیرمستقیم در زنجیره صنایع پایین دستی و بالادستی ایجاد خواهد شد. او اظهار امیدواری کرد متولیان صنعت کشور با مدیریت بهینه منابع در فصل زمستان گاز صنایع را محدود نکنند و روند تولید فولاد هرمزگان در فصول پایانی سال با کندی مواجه نشود.