سرمایه ذوب آهن به ۷ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان افزایش یافت
سرمایه ذوب آهن به ۷ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان افزایش یافت
ایران نیوز 24: حسابرس و بازرس قانونی ذوب آهن اصفهان افزایش سرمایه ۱۵ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را تایید کرد.

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان در خصوص افزایش سرمایه این شرکت در سامانه کدال درج گردید که بر این اساس، افزایش سرمایه مذکور مورد تایید قرار گرفته است.این افزایش سرمایه پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود. با انجام این افزایش سرمایه، سرمایه ذوب آهن اصفهان از ۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان به ۷ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی انجام می شود.