سرمایه انسانی کارآمد، رمز تحول و بهره وری سازمان
سرمایه انسانی کارآمد، رمز تحول و بهره وری سازمان
ایران نیوز 24: ۲۵ فروردین روز ملی «منابع انسانی» نام گرفته است. منابع انسانی که با توجه به نقش مهم و اثرگذار آن در موفقیت سازمان‌ها به سرمایه‌های انسانی تعبیر می‌شود، سرچشمه همه تحولات و بارزترین نمود تغییر و رشد یک سازمان است.

از تعریف انسان به عنوان محور توسعه، در می‌یابیم که مدیریت سرمایه‌های انسانی، ارتباط مستقیمی با بهره‌وری،رشد و توسعه عملکرد سازمان دارد. در هزاره سوم و رقابت سازمان‌ها در جهت توسعه مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار، افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و شناسایی توانمندی کارکنان یکی از موثرترین فاکتورهای موفقیت و سرآمدی کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی است. در همین راستا موسسات تحقیقاتی و بخش تحقیقات نیروی انسانی سازمان‌ها مطالعات و پژوهش‌های بسیاری در این خصوص انجام داده اند. راهکارهای ارائه شده جهت شناسایی و کشف استعداد و توانایی بالقوه کارکنان و تبدیل آن به بالفعل، برگ برنده شرکت ها در تصمیم گیری در بحران ، دستیابی به اهداف استراتژیک و حفظ و ارتقاء سهم بازار در بین رقبا است .

بدون شک سرمایه‌های انسانی توانمند به عنوان بزرگترین دارایی و سرمایه سازمان، نقش مهم و تاثیر گذاری در افزایش بهره وری، دستیابی به اهداف سازمان دارند. در شرکت‌های فولادی با توجه به ماهیت و نوع فرایندها در خطوط تولید، لازم است برنامه جامع و به روزتری برای تقویت کارکنان پیاده سازی و اجرا شود.

دانش، مهارت توانایی و خلاقیت کارکنان در کنار فن‌آوری‌های نوین و مکانیزه شدن اغلب فرایندها، می‌تواند راهگشای شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت‌ها باشد. سرمایه‌گذاری جهت رشد و توسعه سرمایه‌های انسانی منجر به شکوفایی خلاقیت و افزایش توان و مهارت آنان می‌شود. سازمان‌ها در مسیر رشد و تعالی به نیروهای بهره ور، با انگیزه و مستعد نیاز دارند تا در شرایط سخت با تکیه بر پتانسیل نیروی انسانی توانمند گره گشای مشکلات باشند.

در این میان سازمان‌ها نیز وظیفه دارند تا با جذب شایسته ترین افراد و پرورش آنان، کارکنان را در مسیرپیشرفت و توسعه هدایت کنند. بنگاه‌های اقتصادی از طریق افزایش انگیزه و ایجاد محیطی امن و آرام و کسب رضایتمندی کارکنان همگام با رشد فزاینده فن آوری در عصر حاضر، می‌توانند پیشرو و موفق شوند.  • نویسنده : رامین لطفی، مدیر منابع انسانی شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری