ایران نیوز 24: استاندار تهران از ساماندهی کودکان کار و معتادین متجاهر تهران تا ۶ ماه آینده در شهر و استان تهران خبر داد.

محسن منصوری استاندار تهران گفت: در کوتاه مدت عزم همه دوستان این است که ظرف مدت ۶ ماه تصویر شهر تهران و استان تهران را از بعضی از معضلات مانند کودکان کار و خیابانی، متکدیان و معتادین متجاهر که واقعاً منجر به آزرده شدن خاطر مردم و شهروندان شده، پاک کنیم.وی افزود: البته کم‌ترین کار در این زمینه جمع‌آوری است و برنامه‌ای شش‌ماهه الی یک ساله برای نگهداشت این افراد و بازاجتماعی کردن، بازتوانی و ایجاد اشتغال برای آنان داریم.

استاندار تهران گفت: آسیب‌شناسی جدی روی این طرح داریم و معتقدیم که عزم و اراده جدی و استمرار در اجرای این طرح‌ها به عنوان نقطه کانونی باید مورد توجه باشد. یکی از نقاط ضعف در این خصوص در دوره‌های قبلی ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های حاکمیتی و شهرداری تهران در این زمینه بوده که امروز نهایت هماهنگی و همدلی برای تحقق این کار انجام می‌شود. منصوری پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری از این موضوع را مهم قلمداد کرد و افزود: کار سخت نیست و در کشور خودمان نمونه موفق این مورد را داشتیم، اما ضعف اصلی در عدم استمرار امور بوده است. بخشی از موضوع نیز به طرح‌های بازاجتماعی کردن و بازتوانی این عزیزان برمی‌گردد. جمع آوری و نگهداشت حداقل این تدبیر است. مساله اصلی در بحث حفظ و نگهداشت موضوع اشتغال است که تدابیری برای ایجاد اشتغال برای این افراد اندیشیده شده است.