ایران نیوز 24: آرایش غلیظ سحر دولتشاهی با موهای باز و مدل دار سوژه شد.