ایران نیوز 24: بانک آینده در دوره منتهی به اسفند سال 99 تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان سود از محل پرداخت تسهیلات دریافت کرده، اما ۳۸ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های خود پرداخت نموده است.

این بانک در مجموع زیانی ۲۸ هزار میلیارد تومانی از محل دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات ثبت کرده است؛ اما همچنان به فعالیت زیان ده خود ادامه می‌دهد که نشان از بی عملی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها دارد. معمولا بانک ها این تفاوت را با خلق پول جدید که استفاده از منابع بانک مرکزی نامیده می شود پر می کنند که دلیل اصلی تورم بالا در اقتصاد ایران است.