ایران نیوز 24: با بررسی عملکرد فرشاد مقیمی در شرکت ایران خودرو می‌توان دید طی پنج فصل گذشته شرکت زیانده بوده است و فقط با افزایش نرخ فروش محصولات، حاشیه زیان ناخالص شرکت کاهش یافته، در حالی که طی این روزها افزایش فصلی نرخ فروش محصولات، موجب نارضایتی هرچه بیشتر مصرف کنندگان شده است.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ خرداد، شرکت ایران ‌خودرو طی سه ماهه نخست سال جاری با سرمایه ۶۰۱٫۶ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود زیان خالص ۹۱ ریال گزارش کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با زیان ۱۲۳ ریال، کاهش ۲۶ درصدی داشته است. با این حال شرکت همچنان زیانده می‌باشد چنانکه با وجود رشد ۱۱۷ درصدی درآمد فروش طی سه ماهه نخست و نسبت به دوره مشابه سال قبل و با رشد کمتر و ۹۳ درصدی بهای تمام شده آن، شرکت همچنان با زیان خالص ۱۳٫۳۶ هزار میلیارد ریالی مواجه بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۲۵ درصدی داشته است.

این گزارش می افزاید که متاسفانه طی این روزها شاهد افزایش فصلی نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو و نارضایتی مصرف کنندگان می ‌باشیم. در ادامه نیز با افزایش ۴۵ درصدی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش از ۵٫۱۶ هزار میلیارد ریال در دوره مشابه به ۷٫۵ هزار میلیارد ریال و همچنین افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی از چهار هزار میلیارد ریال به ۵٫۱ هزار میلیارد ریال و با وجود افزایش ۵٫۸ برابری سایر درآمدها از ۱٫۵۹ به ۹٫۲۵ هزار میلیارد ریال، زیان عملیاتی شرکت مبلغ ۱۶٫۷ هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به دوره مشابه تنها ۳۴ درصد کاهش داشته است!

در نهایت نیز با کاهش هفت درصدی هزینه‌ های مالی از ۱۱٫۹۸ هزار میلیارد ریال در دوره مشابه به ۱۱٫۱۷ هزار میلیارد ریال و با وجود افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی، زیان خالص شرکت مبلغ ۲۷٫۳۷ هزار میلیارد ریال محاسبه شده که با وجود افزایش دو برابری درآمد فروش، فقط ۲۶ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه را نشان می‌دهد!

همان‌طور که می‌توان دید طی پنج فصل گذشته شرکت زیانده بوده است و تنها با افزایش نرخ فروش محصولات، حاشیه زیان ناخالص شرکت کاهش یافته و این در حالی است که طی این روزها افزایش فصلی نرخ فروش محصولات، باعث نارضایتی هرچه بیشتر مصرف کنندگان شده است.

افزایش حاشیه زیان خالص ایران خودرو!

همچنین طی سه ماهه نخست سال جاری حاشیه زیان خالص شرکت ۱۴ درصد و حاشیه زیان ناخالص آن ۷ درصد بوده است که دلیل این اختلاف وجود هزینه بهره بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریالی طی سال جاری بوده است. البته لازم به ذکر است از دلایل کاهش حاشیه زیان ناخالص شرکت از ۱۷ درصد در فصل گذشته به ۱۴ درصد نیز برگشت بخشی از هزینه مالی شناسایی شده طی صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت بوده است و همان‌طور که در جدول فوق می‌توان دید طی سه ماهه آخر سال ۹۹، هزینه مالی شرکت رقمی مثبت و ۱٫۶ هزار میلیارد ریال بیان شده است در حالی که در صورت حذف این ارقام از صورت‌های مالی جدول فوق، در شرکت نه تنها بهبود عملکردی رخ نداده که حاشیه زیان خالص افزایش نیز داشته است که بیانگر عدم بهبود در عملکرد شرکت و بدتر شدن شرایط سودآوری آن طی سال جاری می ‌باشد.