ایران نیوز 24: نشست صمیمانه مریم اردبیلی مشاور شهردار در امور بانوان و مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران با بانوان بسیجی، مدیران و بانوان فرزند شهید شاغل در منطقه ۵، با حضور احسان شریفی شهردار و حسین دلبری معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه ۵، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۵، در ابتدای این نشست صمیمانه گزارشی از وضعیت و دغدغه های بانوان شاغل در منطقه، درخواست‌های آنان و وضعیت زنان منطقه ارائه شد. در ادامه نیز، مریم اردبیلی مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه اگر دریای انرژی زنان احیا شود به تمام فضاهای شهری جان می دهد، اذعان داشت: خانواده ما، محله ما و شهر ما زنده می شود به زنده بودن زنان آن. معتقدم فضاهای اجتماعی و فرهنگی شهر، محله ما وخانواده ما آسیب دیده و این زنان ما هستند که با خلق ربط هایی موثر و عمیق، راه حل این فضای آسیب دیده به شمار می روند.

وی افزود: زنان ما برای بهبود شرایط خود، خانواده و شرایط پیرامونی به شدت انگیزه دارند. باید از این پتانسیل ها و امکان ها برای بهبود شرایط استفاده کرد. زن محیط را زنده می کند. و زمانی این پتانسیل نهفته می ماند که آن زن و یا محیط پیرامونی به این میزان از تاثیرگذاری باور نداشته باشد.اردبیلی با بیان اینکه ذات زنان قابلیت خلق مدیریت کارآمد در حیطه های متنوع را دارد، ادامه داد: امکان هم افزایی بین محیط خانه و محیط کار وجود دارد. زنی که در محیط خانه آرامش داشته باشد، در محیط کاری، کارآمدی بیشتری دارد و زنی که در محیط کاری حس موثر بودن دارد، مادر بهتر و شادتری به خانه برمی گردد. اگر این هم افزایی رخ دهد، امکان تغییرهای بزرگ در محیط پیرامونی ایجاد می شود.

وی افزود: زنان نباید مسئله شهر تهران باشند بلکه باید حلال مسائل تهران باشند. این باور را باید عینی و عملیاتی کنیم. احسان شریفی شهردار منطقه ۵ نیز در این نشست با بیان اینکه موظف هستم آرامش روانی تمامی همکاران، به ویژه بانوان را تامین کنم، اظهار داشت: اگر بتوانیم آرامش، انگیزش، نشاط و انرژی را در میان همکاران تزریق کنیم، روزهای بهتری را پیش رو خواهیم داشت.