ایران نیوز 24: نایب رئیس کمسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس درباره برنامه دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: این ارز یارانه‌ای در سال‌های اخیر به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت و هرساله مبالغ هنگفتی در قانون بودجه سنواتی کشور به این امر تخصیص می‌یابد؛ البته در این خصوص انتقادات زیادی از سوی کارشناسان مبنی بر این که هدف‌گذاری انجام شده، محقق نشده است وجود دارد.

محمد خدابخشی، توضیح داد: این سیاست اقتصادی به دلیل اطمینان از این که مردم به کالاهای اساسی دسترسی خواهند داشت، اجرا شد. هرساله میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه عمومی آورده می‌شد. نظرات متفاوتی در تداوم و یا مخالفت با حذف این ارز وجود دارد تا جایی که امروز زمزمه‌ها مبنی بر حذف این سیاست مطرح است.

دولت از هدر رفت منابع ارزی کشور جلوگیری کند

خدابخشی اشاره کرد: وظیفه ایجاب می‌کند، از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری کنیم تا این منابع به‌گونه‌ای مورد نظارت کامل و جامع قرار گیرد تا هدف این سیاست‌ها در زنجیره تأمین و توزیع کالای اساسی محقق شود و این اطمینان را در پی داشته باشد که کالاهای اساسی به‌موقع در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و درعین حال انتقاداتی که بر این رویه وجود دارد را نیز پاسخگو باشد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی زیان زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرد

عضو کمسیون برنامه‌ و بودجه مجلس تصریح کرد: قطعاً در روند عملکرد در تخصیص ارز یارانه‌ای مشکلاتی وجود دارد و زیان زیادی با هدررفت این منابع، به اقتصاد کشور تحمیل شده که دلیل اصلی آن عدم وجود نظارت جامع بر این روند است. دولت امروز باید به دنبال تقویت نظارت باشد تا این تخصیص‌ها فقط در موارد موردنیاز صورت پذیرد و موارد غیرضروری حذف شود.این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای خاص، گفت: در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهایی که اولویت کمتری را دارند، با توجه به هدررفت منابع باید تجدیدنظر شود؛ به نظرم تخصیص این ارز حداقل برای دارو تداوم داشته باشد، زیرا نمی‌توان اهمیت این کالای اساسی را در نظر نگرفت. بسیار مهم است این کالا در هر شرایطی در دسترس مردم باشد.

ارز ترجیحی دارو حذف نشود

وی اضافه کرد: از میان سایر کالاهای اساسی، پس از دارو، نهاده‌های دامی جایگاه بعدی را از نظر کارکرد و تخصیص ارز حمایتی دارد؛ پس از آن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دانه‌های روغنی در مرحله بعدی دارای اهمیت است.خدابخشی تاکید کرد: در صورتی که قرار باشد تصمیمی در این خصوص (ارز ۴۲۰۰ تومانی) گرفته شود، باید تخصیص آن به دارو ادامه‌دار باشد؛ حالا برای نهاده‌های دامی می‌توان با تغییر رویکرد و افزایش نظارت از این هدررفت جلوگیری شود.

قدرت خرید مردم افزایش یابد

نایب رئیس کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای رسیدن به خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، امکان حذف ارز حمایتی از این کالا وجود دارد. با توجه به امکان حمایت از تولید داخلی و برنامه‌ریزی در زمینه اینکه مابه‌التفاوت حذف ارز به سفره‌های مردم انتقال یابد؛ باید به‌گونه‌ای هزینه شود که قدرت خرید مردم را افزایش دهد. وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با جایگزین کردن روش‌های مفید مثل تخصیص یارانه در پایان چرخه تولید و… هم از هدررفت منابع جلوگیری شود و هم از شوک قیمتی بر بازارهای مرتبط جلوگیری کند تا در نهایت به اطمینانی در روند تسهیل دسترسی مردم به کالاهای ضروری قدمی برداشته باشیم.