ایران نیوز 24: علیرضا نیکبخت واحدی با حاشیه سازی خود را بیشتر از پیش مطرح کرده است او با عکس هایی که از همسرش جنجال های بسیاری در فضای مجازی ایجاد کرده است.

او گاهی عکس های بی حجابی نیز از همسرش منتشر می کند.او با مطرح کردن خود در فضای مجازی با حاشیه هایی که مهدی قائدی و همسرش در فضا مجازی می سازند ، رقابت می کند.