رشد ۹ برابری درآمد حق بیمه در شرکت بیمه دی
رشد ۹ برابری درآمد حق بیمه در شرکت بیمه دی
ایران نیوز 24: شرکت بیمه دی در 5 ماهه منتهی به مرداد سال جاری 7905 میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره داشته است .

شرکت بیمه دی در ۵ ماهه منتهی به مرداد سال جاری ۷۹۰۵ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره داشته است که از این مبلغ، ۳۰۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.گفتنی است مبلغ حق بیمه صادره این شرکت در ۵ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۹ برابری را تجربه کرده است.