رشد ۸۲۰ درصدی تراز عملیاتی بیمه دانا
رشد ۸۲۰ درصدی تراز عملیاتی بیمه دانا
ایران نیوز 24: بیمه دانا در دو ماه نخست سال جاری توانست تراز عملیاتی مثبت یک هزار و ۴۷۲ میلیارد تومانی را ثبت کند.

این تراز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۸۲۰ درصدی است و همچنین توانسته ۷۲ درصد از تراز عملیاتی ۱۲ ماه سال گذشته را تنها در دو ماه ثبت کند.براساس تازه ترین گزارش منتشر شده عملکرد بیمه دانا، این شرکت بیمه ای در طول دو ماه نخست سال جاری، دو هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل ۶۹۱ میلیارد تومان از زیان بیمه گذار این شرکت را جبران کرد؛ که حاصل آن ثبت تراز مثبت یک هزار و ۴۷۲ میلیارد تومانی بود.حق بیمه تولیدی ۱۳۲ درصد افزایش، خسارت پرداختی ۱۰ درصد کاهش و تراز عملیاتی ۸۲۰ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.

این شرکت بورسی در دو ماه نخست سال گذشته ۹۳۴ میلیارد تومان حق بیمه تولید و در مقابل هم ۷۷۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود که حاصل آن ثبت تراز مثبت ۱۶۰میلیارد تومان بود.بیمه درمان با یک هزار و ۴۷ میلیارد تومان حق بیمه در رتبه نخست پرتقوی بیمه دانا قرار دارد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۷۳۸ درصد رشد داشته است و خسارت پرداختی در این رشته هم، هشت درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش یافت و به رقم ۳۴۷ میلیارد رسید.نکته قابل توجه در این رشته این است که تراز عملیاتی این رشد از منفی ۲۵۳ میلیارد تومان در سال گذشته به مثبت ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

بیمه شخص ثالث در پرتفوی بیمه دانا با تولید ۶۷۲ میلیارد تومان حق بیمه در رتبه دوم قرار دارد و خسارت پرداختی در این رشته هم ۲۱۲ میلیارد تومان است که در کنار رشد ۲۹ درصدی حق بیمه تولیدی و کاهش ۱۲ درصدی خسارت پرداختی در این رشته، با ثبت تراز مثبت ۴۶۰ میلیارد تومان روبه شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۵ درصد رشد داشته است.

شروع پرقدرت بیمه دانا در تولید حق بیمه و کنترل ریسک در دو ماه نخست سال جاری نوید دهنده سال بسیار مطلوبی برای ذینفعان این شرکت است. در حالی که تنها دو ماه از سال جاری سپری شده است، این شرکت توانسته به اندازه ۲۵ درصد کل حق بیمه ۱۲ ماه سال گذشته حق بیمه تولید کند و همچنین ۷۲ درصد از تراز عملیاتی سال گذشته را به ثبت برساند که ادامه این روند می تواند رکورد های کم نظیری در بیمه دانا به ثبت برساند.