رشد ۸۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در بیمه پارسیان
رشد ۸۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در بیمه پارسیان
ایران نیوز 24: شرکت بیمه پارسیان در پنج ماهه نخست امسال رقمی بیش از 2هزار و 469 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده که در مقایسه با حق بیمه تولیدی یک هزار و 600 میلیارد تومانی این شرکت در سال گذشته، رشدی 800 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

شرکت بیمه پارسیان گزارش فعالیت یک ماهه خود را در سامانه کدال منتشر کرده که براساس آن این شرکت از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، ۲هزار و ۴۶۹ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان حق بیمه در رشته‌های مختلف تولید کرده است.این در حالی است که حق بیمه تولیدی این شرکت در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با یک هزار و ۶۳۲ میلیارد و ۱۲۴ میلیون تومان بود.همزمان این شرکت یک هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان نیز در پنج ماهه نخست امسال خسارت پرداخت کرده است. این رقم برای مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با ۷۷۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون تومان بود.

این گزارش نشان می‌دهد که ۳۸ درصد (معادل ۹۴۳ میلیارد تومان) از حق بیمه تولیدی بیمه پارسیان در این مدت مربوط به رشته ثالث اجباری و ۱۹ درصد (معادل ۴۶۷ میلیارد تومان) مربوط به رشته درمان بوده است.این شرکت در پنج ماهه نخست سال قبل، ۴۳ درصد از حق بیمه تولیدی خود را در رشته ثالث اجباری و ۱۴ درصد را در رشته درمان تولید کرده بود.بیمه پارسیان با با نماد پارسیان در بورس تهران فعالیت می‌کند، در مردادماه امسال ۵۳۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان حق بیمه تولید کرده و ۳۳۰ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان نیز خسارت پرداخت کرده است.