ایران نیوز 24: بررسی عملکرد شعبه سمنان بیمه دانا در سه ماه سال جاری نشان می‌دهد که این شعبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، وحید فیاضی رئیس شعبه سمنان با تشریح عملکرد این شعبه در سه ماهه اول سال جاری اعلام کرد: نظر به اعلام بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مبادی زیربط، برنامه ریزی دقیق جهت تحقق پرتفوی سه ماه ابتدایی سال صورت گرفت  و پس از برگزاری جلسات متعدد و تقویت و تشکیل کمیته های فنی و بازاریابی و تشویق و ترغیب شبکه فروش، شاهد تحقق بودجه به میزان ۱۳۶ درصد در فصل بهار بودیم.

وی گفت: با تلاش همکاران و همراهی و همکاری شبکه فروش، بویژه سرپرست  منطقه ۶ و همکاران این سرپرستی،  پرتفوی حاصل در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است که این رشد پرتفوی با ضریب خسارت مناسب به همراه طرح های متنوع بیمه ای از جمله طرح مهردانا همراه بوده است.

فیاضی در رابطه با تحقق بودجه در رشته های مختلف در بهار سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بهار سال ۱۳۹۹ به تفکیک رشته های بیمه‌ای نیز افزود: در این خصوص می‌توان به تحقق بودجه ۱۳۴ درصدی در رشته درمان، تحقق بودجه ۱۰۶ درصدی در رشته باربری، تحقق بودجه ۱۲۰ درصدی در رشته بدنه اتومبیل، تحقق بودجه ۱۴۶ درصدی در رشته ثالث و مازاد، تحقق بودجه ۱۵۶ درصدی در رشته حوادث راننده و تحقق بودجه ۱۳۹ درصدی در رشته مهندسی اشاره کرد.

رئیس شعبه سمنان با اشاره به اینکه همچنین مبلغ حق بیمه‌های صادره در تمامی رشته های بیمه‌ای با رشد همراه بوده است، تاکید کرد که از آن میان می توان به رشد ۱۷۳ درصدی در رشته آتش سوزی، رشد ۱۸ درصدی در رشته باربری، رشد ۴۵ درصدی در رشته بدنه، رشد ۵۰ درصدی در رشته ثالث، رشد ۵۹ درصدی در حوادث گروهی، رشد ۱۵۴ درصدی در رشته درمان، رشد ۶۰ درصدی در رشته حوادث راننده، رشد ۱۷ درصدی در رشته عمر انفرادی، رشد ۷۶ درصدی در رشته عمر گروهی، رشد ۷ درصدی در رشته مسئولیت و رشد ۶۸ درصدی در رشته مهندسی اشاره کرد. وی در پایان با توجه به ابلاغ بودجه در سال جاری، اهم اهداف و استراتژی‌های شعبه برای نیل به اهداف عالیه شرکت را به شرح زیر اعلام کرد:

 پیگیری تحقق بودجه با ترکیب پرتفوی مناسب و ضریب خسارت قابل قبول، برگزاری جلسات آموزشی جهت ارتقا سطح دانش شبکه فروش،  تسریع در روند پرداخت خسارت و جلب رضایت بیمه گذاران،  ارائه بهتر خدمات، حفظ بیمه گذاران قبلی و جذب بیمه نامه های جدید و پیگیری وصول مطالبات و نظارت جدی و مستمر بر عملکرد شبکه فروش که با قدرت جهت تحقق کامل آنها تلاش خواهد شد.