رشد ۴۱ درصدی درآمد عملیاتی «کگهر»
رشد ۴۱ درصدی درآمد عملیاتی «کگهر»
ایران نیوز 24: شرکت سنگ‌آهن گهرزمین در ادامه ثبت رکوردهای پیاپی توانست در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۴۱ درصدی درآمد عملیاتی، رشد ۴۳ درصدی سود ناخالص و رشد ۵۸ درصدی سود عملیاتی باشد.

صورت‌‌های مالی میان‌دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شرکت سنگ‌‌آهن گهرزمین؛ حاکی از رشد ۴۱ درصدی درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.شرکت سنگ‌‌آهن گهرزمین با نماد معاملاتی «کگهر» در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مؤفق شد درآمد عملیاتی ۷۱۳۶٫۱ میلیارد تومانی را با رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در کارنامه عملکردی خود ثبت کند؛ در حالی ‌که طی سه ماهه نخست سال مالی ۹۹ توانست با بهای تمام‌ شده ۳۲۶۷٫۱ میلیارد تومان محقق کند.

در این گزارش همچنین سود ناخالص و سود عملیاتی «کگهر» نیز شناسایی شد. بر همین اساس سود ناخالص «کگهر» ۴۳ درصد و سود عملیاتی شرکت ۴۶ درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد داشت.به گونه‌ای که سود ناخالص «کگهر» ۳۸۶۹ میلیارد تومان و سود عملیاتی این شرکت به ۳۷۰۲٫۹ میلیارد تومان رسیده‌ است.  «کگهر» همچنین در سه ماهه زمستان ۱۴۰۰ به عنوان اولین فصل از سال مالی جدید خود ۴۱۵۶٫۲ میلیارد تومان سود خالص، معادل ۱۶۶٫۳ تومان به ازای هر سهم شناسایی و محقق کرد که ۵۸ درصد از سه ماهه نخست سال ۹۹ بیشتر بوده است.  ثبت رکوردهای پیاپی«کگهر» در سال جدید نیز در ادامه ثبت رکوردهای پیاپی در سال گذشته موفق به کسب سه رکورد همزمان طی فرورین ماه سال ۱۴۰۱ شد.

این واحد مؤفق‌ به کسب سه رکورد در زمینه تولید ماهیانه کنسانتره، تولید ماهیانه سنگ‌آهن دانه‌بندی و تولید و ارسال ماهیانه کنسانتره بلین شده به کارخانه گندله‌سازی شده است.بر اساس این گزارش رکورد ماهیانه خطوط سه‌گانه کنسانتره با ۵۶۰٫۳۹۹ تن در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سالجاری حاصل شد. در همین راستا واحد خردایش نیز با تولید ۹۷۳٫۲۳۹ تن سنگ‌آهن دانه‌بندی مؤفق به ثبت رکورد تولید ماهانه شد.در ادامه این رکوردشکنی‌‌ها؛ خط افزایش بلین واحد فرآوری در ماه گذشته مؤفق شد با تولید و ارسال ۴۵۰٫۰۵۶ تن کنسانتره بلین شده به کارخانه گندله‌سازی؛ رکورد قبلی خود را بیش از ۲۰ درصد ارتقاء دهد.