ایران نیوز 24: بیشترین میزان پرداختی طی دوره یک ماه منتهی به مرداد۱۴۰۰ موسسه اعتباری ملل در اختیار بخش «سپرده‌های بلندمدت یک ساله» با ۲هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۸درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته است.

در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مرداد سال ۱۴۰۰ موسسه ملل، میزان درآمد تسهیلات اعطایی دردوره یک ماهه برابر ۴هزار و ۴۳۰میلیارد ریال به ثبت رسیده و از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد نیز مجموع درآمد‌های حاصل شده در این زمان سپری شده بالغ بر ۲۱هزار و ۳۲۷میلیارد ریال، میزان سرمایه ثبت شده ۱۰هزار میلیارد ریال و همچنین میزان پرداختی سود سپرده‌های سرمایه گذاری این شرکت بالغ بر ۴هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال اعلام شده است.

درآمدی که اعتباری ملل در مرداد سال جاری از تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز رشد ۶۰ درصدی را شاهد بوده، بیشترین درآمد شناسایی شده «وملل» در مرداد۱۴۰۰ از بخش «مشارکت مدنی» با ۳هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال بوده و تسهیلات وصولی نیز بالغ بر ۱۸هزار و ۴۶۵میلیارد ریال گزارش شده است.بر پایه این گزارش، مقدار سود پرداختی بابت سپرده‌های سرمایه گذاری اعتباری ملل در پنجمین ماه از سال جاری نسبت به ماه گذشته با افزایش ۹درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۳۴درصد افزایش پرداختی را به ثبت رسانده است.

بیشترین میزان پرداختی در دوره یک ماهه در اختیار بخش «سپرده‌های بلندمدت یک ساله» با ۲هزار و ۷۶۷میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۸درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته، همچنین میزان سپرده‌های تسویه شده طی دوره مرداد سال جاری برابر ۱۸۶هزار و ۱۶۵میلیارد ریال گزارش شده است.