رشد بیش از ۷۰۰ درصدی صدور ضمانت نامه در موسسه اعتباری ملل
رشد بیش از ۷۰۰ درصدی صدور ضمانت نامه در موسسه اعتباری ملل
ایران نیوز 24: موسسه اعتباری ملل به منظور افزایش توان فعالان اقتصادی نسبت به صدور انواع ضمانتنامه اقدام می نماید.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل ، صدور انواع ضمانت نامه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی معادل ۷۱۰ درصد داشته است که این امر بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی موسسات و سازمانها به موسسه اعتباری ملل می باشد.  متقاضیان محترم می توانند برای بهره مندی از انواع ضمانت نامه های بانکی موسسه اعتباری ملل به شعبه سراسر کشور مراجعه نمایند.