ایران نیوز 24: در دو روز گذشته با افزایش آمار مرگ و میر کرونایی در ایرانی با ارقامی بالاتر از 500 نفر متوفی در روز، رتبه اول را در آمار جهانی کرونا ثبت کردیم.