دستور سانسور گرانی در صدا و سیما
دستور سانسور گرانی در صدا و سیما
ایران نیوز 24: معاون صدا در واکنش به ماجرای پخش شدن فایل صوتی مدیر رادیو فرهنگ مبنی بر سانسور اخبار گرانی از رادیو گفت: در این فایل صوتی مدیر این شبکه رادیویی از برنامه‌سازان می‌خواهد به گرانی و مشکلات این‌چنینی کمتر پرداخته شود.

علی بخشی‌زاده در واکنش به سؤالی درباره ماجرای یک فایل صوتی متنسب به مدیر رادیو فرهنگ که در فضای‌مجازی پخش شده است و در این فایل صوتی مدیر این شبکه رادیویی از برنامه‌سازان می‌خواهد به گرانی و مشکلات این‌چنینی کمتر پرداخته شود، گفت: ما در عمل نشان داده‌ایم که رسانه مردمیم. ایجاد شهروند خبرنگار و ایران‌یار که در قالب آن مردم مشکلات را خودشان مطرح می‌کنند و در رادیو پخش می‌شود از همین نمونه‌ها است.

بخشی‌زاده درباره اینکه آیا اساساً در جریان چنین دستورالعملی بوده است یا خیر، بیان کرد: من با دوزِ سخن موافق نیستم، اما اینکه در موضوعات ترتیب و اولویت‌بندی داشته باشیم موافقم. به هر حال ایده من این است که مردم باید در رسانه حضور داشته باشند، ایده آقای جبلی رئیس رسانه ملی هم این است که مردم صاحبان رسانه هستند. وقتی صدای اعتراض مردم اصفهان در رسانه پوشش داده می‌شود یعنی چه؟ یعنی این رسانه به مردم تعلق دارد.