دریافت وثیقه نقدی جهت اخذ تسهیلات از بانک دی، ممنوع شد
دریافت وثیقه نقدی جهت اخذ تسهیلات از بانک دی، ممنوع شد
ایران نیوز 24: بانک دی در جریان اعطای وام، وثیقه نقدی از مشتریان دریافت نمی کند.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، بنا بر الزام بانک مرکزی و رویه های داخلی و تاکید مدیران بانک به تمامی واحدها، این بانک در زمان پرداخت تسهیلات، وثیقه نقدی در قالب واریز اولیه و یا اشکال مشابه آن دریافت نخواهد کرد.همچنین مسدود کردن بخشی از تسهیلات در بانک دی ممنوعیت دارد و متقاضی می تواند تسهیلات خود را به طور کامل دریافت کند. نظارت بر اجرای این موضوع با دقت کامل در حال اجرا می باشد.