ایران نیوز 24:همزمان با برگزاری اجلاس سراسری مدیران ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار کشور، از حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه به عنوان مدیر ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار در کشور تقدیر شد.

در این مراسم که با حضور دکتر اربابی، معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه، دکتر عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور، دکتر تابش، معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهدی اخوان بهابادی، مدیریت همراه اول و جمعی از مدیران نمونه کشوری برگزار شد، مسائل مهمی در حوزه ارزش آفرینی در حوزه مدیریتی و توجه به آن مطرح شد.

در این مراسم که با حضور دکتر اربابی، معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه، دکتر عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور، دکتر تابش، معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهدی اخوان بهابادی، مدیریت همراه اول و جمعی از مدیران نمونه کشوری برگزار شد، مسائل مهمی در حوزه ارزش آفرینی در حوزه مدیریتی و توجه به آن مطرح شد.

دکتر زهرا اربابی، معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه در ابتدای این اجلاس با اشاره به مسأله مدیریت ارزش گفت: در دهه اول قرن بیست و یک شاهد دو بحران اقتصادی در جهان بودیم که منجر به نابودی برخی از شرکت های بزرگ و مهم در جهان شد.او ادامه داد: در پی آن مدیران و راهبران سازمان ها و شرکت های بزرگ به این فکر واداشته شدند که چگونه می‌توان در این شرایط بحرانی عملکرد اثربخشی داشت و با موفقیت به بقا ادامه داد.

اربابی در ادامه به تعریفی از موفقیت اشاره کرد و گفت: آیا موفقیت به معنی بالارفتن سهام شرکت ها، ارزش سهام و یا به معنای کارآمدتر بودن، آینده نگری و کار کردن به شیوه ای است که در شرایط بحرانی بقای سازمان را تضمین کند؟او تاکید کرد: استراتژی دستیابی به موفقیت بر پایه سود یعنی اینکه توجه به اتفاقات در بلند مدت وجود ندارد و این شیوه ممکن است صدماتی به کسب و کار شما وارد کند که جبران آن سخت باشد.

معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه  با بیان اینکه برای حفظ کارکنان  ارتقاء کیفیت محصولات و توانایی در جذب مشتری های بالقوه بیشتر است گفت: سازمان باید توانایی های خود را برای بلندمدت تقویت کند و از رویکردی دیگر تحت عنوان مدیریت مبتنی بر ارزش استفاده کند که هدف کلی در آن به حداکثر رساندن ارزش سازمان و یا شرکت است و تصمیمات امروز صرفا برای دستیابی به سودکوتاه مدت نیست.

در پایان این اجلاس سراسری، از مدیران برتر کشور تقدیر به عمل آمد که یکی از این مدیران مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه بود که به عنوان مدیر ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار در کشور مورد تقدیر قرار گرفت.