درآمد ۷۰۰ میلیاردی دولت فقط از آبونمان تلفن ثابت!
درآمد ۷۰۰ میلیاردی دولت فقط از آبونمان تلفن ثابت!
ایران نیوز 24: شرکت مخابرات در اقدامی بی سابقه هزینه آبونمان تلفن ثابت را تا ۲۰ هزار تومان افزایش داده و هر خانواده ایرانی چه از خطوط ثابت استفاده کند و چه اصلا استفاده نکند ملزم به پرداخت ماهانه این مبلغ به مخابرات است.

کانال تلگرامی «دولت بهار» با نوشتن این خبر ، از درآمد ماهانه حدود ۷۰۰ میلیارد تومانی از این افزایش قیمت، روایت کرده و آن را «دست بردن در جیب مردم به سبک دولت انقلابی» خوانده است. گزارش همچنین قید کرده که «باتوجه به اینکه تعداد اشتراک تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران حدود ۳۷ میلیون خط است درآمد حاصل از این افزایش ماهانه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود».