درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی بانک اقتصاد نوین از محل تسهیلات اعطایی
درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی بانک اقتصاد نوین از محل تسهیلات اعطایی
ایران نیوز 24: بانک اقتصاد نوین در یک ماهه نخست امسال رقمی بیش از یک هزار و 772 میلیارد و 853 میلیون تومان از محل تسهیلات اعطایی خود درآمدزایی داشته است.

گزارش فعالیت فروردین ماه بانک اقتصادنوین که با نماد «ونوین» در بورس تهران فعالیت می‌کند حکایت از آن دارد که این بانک از محل سپرده‌گذاری خود نیز درآمدی ۱۱۵ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومانی داشته است. درآمد این بانک از محل اوراق بدهی در این مدت نیز برابر با ۹۰ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان اعلام شده است. با این حال درآمد «ونوین» از محل سرمایه‌گذاری‌ها رقم  ۱۳۲ میلیون تومان بوده است. درآمد کارمزدی این بانک در فروردین ماه امسال هم برابر با ۳۷۱ میلیارد و ۱۵۱ میلیون تومان بوده است. بیشترین تسهیلات اعطایی بانک اقتصادنوین در این ماه نیز مربوط به قراردادهای مرابحه عام و مشارکت مدنی و کمترین آن نیز مربوط به سلف و اجاره به شرط تملیک بوده است. جمع سپرده‌های بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه شامل سپرده‌های دیداری و مدت‌دار ریالی و ارزی نزد بانک‌ها برابر با ۹هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۶۸۱ میلیون تومان بوده که بالاترین آن مربوط به سپرده‌های دیداری ارزی نزد بانک‌ها با رقم ۴هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان و کمترین آن سپرده‌های دیداری ریالی با رقم ۳ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان بوده است. هزین سود سپرده‌های «ونوین» نیز در این مدت برابر با یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان اعلام شده است.