درآمد ۱۳۷۴ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی بیمه پارسیان در بهار ۱۴۰۱
درآمد ۱۳۷۴ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی بیمه پارسیان در بهار ۱۴۰۱
ایران نیوز 24: شرکت بیمه پارسیان، در 3 ماهه نخست سال جاری موفق به شناسایی و صدور 1374 میلیارد تومان درآمد حق بیمه شد.

این شرکت بیمه ای در فروردین ۳۱۲ میلیارد تومان، در اردیبهشت ۴۷۰ میلیارد تومان و در خرداد ماه ۵۹۳ میلیارد تومان حق بیمه صادر نمود؛ به این ترتیب روند صعودی شناسایی درآمد حق بیمه در بازه زمانی مذکور حفظ شد.از سوی دیگر رقم خسارت پرداختی اعلام شده این شرکت بیمه ای در ۳ ماه نخست سال جاری ۷۷۴ میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به دوره مشابه حدود ۵۵ درصد رشد داشته است. گفتنی است از درآمد حق بیمه صادره بخش عمده آن یعنی ۳۸ درصد، مربوط به رشته بیمه ای ثالث-اجباری می باشد. در خصوص خسارت پرداختی ۴۰ درصد را رشته درمان در بر گرفته است.