ایران نیوز 24: فملی در گزارش ماهانه شهریورماه، از افزایش ۷۲درصدی فروش محصولات خود نسبت به ماه گذشته خبر داد و به درآمد هشت هزار و ۶۷۴ میلیاردتومانی دست یافت.

شرکت صنایع مس ملی ایران با انتشار گزارش ششمین ماه سال مالی خود توانست از درآمد هشت هزار و ۶۷۴ میلیاردتومانی عبور کند. با نگاه به مقدار تولید این شرکت، مشاهده می‌شود که فملی توانسته بیش از پنج میلیون و ۱۱۸ هزار تن سنگ سولفور، ۱۱۵ هزار تن کنسانتره مس و بیش از ۱۱۸ هزار تن اسید سولفوریک تولید و مجموع تولیدات خود را در شهریورماه به بیش از پنج میلیون و ۱۱۸ هزار تن انواع محصول برساند.

فملی در شهریورماه، بیش از۳۲۰ هزار تن «سنگ سولفور» به فروش رساند. همچنین حدود ۱۱۸ هزار تن «اسید سولفوریک» به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته ۱۲درصد و نسبت به میانگین ۱۱۸ هزار گذشته، دو درصد افت داشته است.نرخ فروش کنسانتره مولیبدن با ثبت ۳۴۵ میلیاردتومانی نسبت به ماه گذشته بیش از ۷۹درصد کاهش یافت است این در حالی است که نرخ فروش کاتد مس با افزایش ۸۵درصدی نسبت به ماه گذشته، رقم هفت هزار و ۱۱۸ هزار تومان را ثبت کرده است. همچنین این رقم نسبت به میانگین ۳۴۵ میلیارد گذشته بیش از ۹۰ درصد، جهش داشته است.به طور کلی مبلغ فروش فملی با افزایش ۷۹درصدی همراه شده و عددی حدود هشت هزار و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در گزارش این شرکت ثبت شده است. البته این مقدار نسبت به شهریورماه ۱۳۹۹ که رقم چهار هزار و ۳۲۰ هزار تومان بود، جهشی بیش از ۱۰۲درصدی ثبت کرده است.