درآمد عملیاتی حدود ۸۷٫۰۰۰ میلیارد ریالی وبملت در ۴ماهه امسال
درآمد عملیاتی حدود ۸۷٫۰۰۰ میلیارد ریالی وبملت در ۴ماهه امسال
ایران نیوز 24: بانک ملت گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان تیرماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، این بانک خصوصی شده در ماه چهارم سال، ۸۶٫۹۲۵ میلیارد و ۴۳۹ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشته است.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه ثبتی بالغ بر ۲۰۷ هزار میلیارد ریال و ثبت نشده ۵۵٫۰۰۰ میلیارد ریال، از نمادهای فعال و پربیننده بازار سرمایه کشور محسوب می شود، درآمد عملیاتی معادل ۳۴۹٫۶۳۷ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال گزارش کرده است.بر اساس این  گزارش، درآمد تسهیلات اعطایی وبملت در یک ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۶۴٫۷۸۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال و در چهارماهه ۲۴۷٫۶۲۶ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

درآمد اوراق بدهی بانک ملت نیز نزدیک به ۳۴٫۲۷۱ میلیارد ریال، درآمد سپرده گذاری آن حدود ۳۳٫۶۲۹ میلیارد ریال، درآمد کارمزد آن بیش از ۳۳٫۵۶۶ میلیارد ریال و درآمد سرمایه گذاری این بانک خصوصی در چهارماهه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است. مانده سپرده های هزینه زای وبملت هم تا پایان ماه نخست فصل گرم امسال، بالغ بر ۴٫۹۲۱٫۶۶۶ میلیارد ریال اعلام شده که به این سپرده ها در چهارماهه ابتدای سال سودی بیش از ۱۵۱٫۲۸۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.میزان سود پرداختی به سپرده های بانک ملت در تیرماه نیز بالغ بر ۴۲٫۰۳۹ میلیارد ریال گزارش شده است.