ایران نیوز 24: میزان خسارتی که بیمه دی در مردادماه به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود پرداخت کرده مبلغی بالغ‌بر ۳ هزار و ۲۹۳ میلیارد ریال گزارش‌شده و این بخش نیز از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۳ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال خسارت به بیمه شدگان پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش صورت گرفته، میزان پرداختی بیمه دی در مردادماه سال جاری نسبت به ماه گذشته با رشد ۲۱ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۸۷ درصد افزایش پرداختی داشته است. بیشترین میزان پرداختی بیمه دی در تیرماه متعلق به بخش «درمان» با ۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۳ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته است.