خانه‌تکانی دردولت ؛خاندوزی ،«اولین اخراجی» کابینه رئیسی
خانه‌تکانی دردولت ؛خاندوزی ،«اولین اخراجی» کابینه رئیسی
ایران نیوز 24: دولت رئیسی تازه کارش را شروع کرده اما یک خانه‌تکانی جدی در پیش دارد. بخشی از آن ناگزیر بوده و متاثر از سرنوشت و مسائل غیر قابل پیش‌بینی. مثلا همین بیماری سختی که گریبان رستم_قاسمی را گرفته و موجب کنار گذاشتن او از وزارت مسکن و شهرسازی خواهد شد.

بخشی دیگر از تحولات آتی دولت اما اینچنین نیست. آنطور که «عصر ما» مطلع شده، دومین گزینه‌ای که از قطار کابینه پیاده می‌شود خاندوزی است. پیش از این هم روزنامه «شرق» به این تحول اشاره کرده و آقای وزیر اقتصاد را اولین اخراجی دولت خوانده بود.  آنچه اکنون گفته و شنیده می‌شود اما حاکی از جدیت رئیسی در کنار گذاشتن خاندوزی است.  تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی‌های شدیدی دارد که در ادامه راه آسیب‌زا است، برای همین هم رئیسی تصمیم گرفته بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای کار را یک سره کند. این طور که معلوم است احسان خاندوزی اولین قربانی این ایجاد هماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت خواهد بود.

اما «عصر ما» یک گمانه را  نیز مطرح کرده و از رستم قاسمی می‌گوید. در این گزارش آمده است: رستم قاسمی اگرچه خود را در قد و قواره ریاست جمهوری می‌دید اما به وزارت رسید. به کمتر از وزارت نفت هم راضی نبود و قدری طول کشید تا متوجه شود وزارت مسکن و شهرسازی را به او داده‌اند؛ موقعیتی که انگار برایش ماندنی نیست.طبق اطلاع او رفتنی است و احتمالا تا همین چند ماه مانده به نوروز وزارتخانه را تحویل خواهد داد. دلیلش هم گویا بیماری سختی است که یکباره از راه رسیده و امکان ادامه فعالیت اجرایی آن هم در اندازه وزارت را از او گرفته است.خداحافظی رستم قاسمی دیر یا روز قعطی شده، رسانه‌ای و اجرایی می‌شود اما حرف این است که جایگزین او در دولت رئیسی کیست؟!

شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیسی سعید محمد را برای این کار در نظر گرفته است! تصمیمی که اگر مخالفت‌های گسترده بخشی از اصولگرایان با محمد را در نظر داشته‌ باشیم بسیار عجیب و قابل تامل به نظر خواهد رسید. انتخاب او با انتقاداتی از درون جریان اصولگرایی همراه خواهد بود و باید دید که رئیسی واقعا ریسک کرده و از چنین موقعیتی برای خود یک چالش جدید می‌سازد یا خیر؟