حکمرانی شایسته موجب بهره گیری مطلوب از ظرفیت های منطقه ای
حکمرانی شایسته موجب بهره گیری مطلوب از ظرفیت های منطقه ای
ایران نیوز 24: رئیس هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تصریح کرد: توسعه و گسترش شهرها ناشی از صنعتی شدن پیامدهای مثبت و منفی بدنبال دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد توازن در توسعه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

صلاحی که به همراه دکتر فاطمی نایب رئیس و دکتر حیدری مشاور اجتماعی این شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان اردکان حضور یافت با اشاره به عمومیت داشتن معضلات و آسیب های اجتماعی در جوامع در حال توسعه تصریح کرد: توسعه و گسترش شهرها ناشی از صنعتی شدن پیامدهای مثبت و منفی بدنبال دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد توازن در توسعه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.وی افزود: امروز مدیریت جوامع بشری مستلزم آگاهی از شاخصهای حکمرانی شایسته است. این ویژگی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و نارسایی ها باشد. بنابراین باید از ظرفیت مدیریتی برای متعادل سازی و برقرای توازن در توسعه اقتصادی با نگاه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد. وی پیشنهاد کرد با برگزاری دوره های کوتاه مدت حکمرانی شایسته، مدیران را با اصول متوازن توسعه و عدالت محوری با اتکا بر داشته هایمان آشنا کنیم و با برنامه ریزی و اجرای صحیح اقدامات، عملکردمان را در منظر قضاوت جامعه قرار دهیم .