حمل و نگهداری ارز، غیرقانونی شد
حمل و نگهداری ارز، غیرقانونی شد
ایران نیوز 24: قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارز‌ها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.

طبق مصوبه مجلس، ورود و خروج ارز از کشور، از مصادیق قاچاق شناخته می‌شود و مالکان ارز برای اینکه دچار عواقب آن نشوند، باید میزان دارایی خود را در مدت ۳ ماه در سامانه ثبت کنند. بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها وارد و نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌های از مرز‌های هوایی، تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرز‌های زمینی، ریلی و دریایی خارج کند.

همچنین طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود و مالکان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را در مدت سه ماه در این سامانه ثبت کنند و اگر پس از اجرای این قانون دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکند به عنوان کالای قاچاق با انان برخورد می‌شود. بر این اساس «جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و فقط معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌شود.