حمله مداح معروف به حسن عباسی: رفقای فوتبالیست من، نمازخوانند، از توهم باشرف ترند، انقلابی نمای دوزاری!
حمله مداح معروف به حسن عباسی: رفقای فوتبالیست من، نمازخوانند، از توهم باشرف ترند، انقلابی نمای دوزاری!
ایران نیوز 24: حمیدرضا علیمی مداح اهل بیت به اظهارات توهین آمیز حسن عباسی نسبت به فوتبالیست ها واکنش نشان داد.

حمید رضا علیمی نوشت: رفقای فوتبالیست من نماز می‌خوانند و از تو هم باشرف ترند، انقلابی نماهای دوزاری