ایران نیوز 24: حق‌ بیمه تولیدی شرکت بیمه کوثر در 6ماه نخست 1400 ، با رشد 43درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، از 2هزار و 600میلیارد تومان عبور کرد که از نظر ریالی بیانگر بیش از 790میلیارد تومان افزایش فروش است.

به گزارش روابط‌عمومی و اعلام مدیر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه کوثر، با تلاش همکاران بخش‌های مختلف شرکت، خوشبختانه توانستیم ترکیب فروش ۸۳ درصدی رشته‌های غیرزندگی و ۱۷درصدی رشته‌ زندگی را در این مدت محقق کنیم.محسن آصفی افزود: همچنین در طی این دوره ۶ماهه، رشته‌های مهندسی، باربری و مسئولیت هر کدام ‌به ‌ترتیب با افزایش فروش ۱۸۱، ۱۶۶ و ۱۰۲درصدی نسبت ‌به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین رشد تولید حق‌بیمه را در میان سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمه کوثر در ۶ماهه نخست سال‌جاری، مبلغ یک‌هزارو۲۱۹میلیارد تومان خسارت پرداخته است، اظهارکرد: سهم رشته‌های غیرزندگی ۸۶درصد و بیمه‌های زندگی ۱۴درصد از این خسارت‌ها بوده است. از سویی، با انتخاب ریسک‌های مناسب و کنترل خسارت، شاخص نسبت خسارت شرکت نیز در این مدت با کاهش یک واحدی از  ۴۷٫۳درصد در ۶ماه نخست سال گذشته به ۴۶٫۵ درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.