حرف زدن پرسنل سازمان منطقه آزاد اروند با مدیرعامل و عوامل مدیریتی، در اماکن عمومی ممنوع شد
حرف زدن پرسنل سازمان منطقه آزاد اروند با مدیرعامل و عوامل مدیریتی، در اماکن عمومی ممنوع شد
ایران نیوز 24: به تازگی منطقه آزاد اروند با انتشار بخشنامه ای حرف زدن پرسنل با مدیرعامل، معاونان و مدیران را ممنوع کرده است.

بر اساس متن بخشنامه که در فضای مجازی منتشر شده؛ صحبت کردن کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند درباره مسائل شخصی و  اداری با مدیرعامل، معاونان و مدیران در اماکن عمومی ممنوع شده و اگر حرف بزنند طبق آیین نامه انضباطی برخورد خواهد شد!