ایران نیوز 24: مدیر بیمه های مهندسی و سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه تعاون گفت: با ادامه روش موجود به زودی مجبوریم به نظام تعرفه برگردیم. چون از جانب برخی شرکت ها الزامات عدم تعرفه گذاری رعایت نمی شود.

محمد باباکردی، پیرامون رقابت برای فروش بیمه نامه ها با روش نرخ شکنی در بازار بیمه گفت: متاسفانه الان بازاری که با آن مواجه هستیم نابسامان است. رقابت های غیر فنی بسیار شدید شده است. نمی توانیم بگوییم نرخ شکنی است به خاطر اینکه نرخ مصوب نداریم؛ البته غیر از رشته اتومبیل. ولی نرخ های غیر فنی کاملا در بازار مشهود است و این باعث می شود ضریب خسارت افزایش پیدا کند. برخی اوقات اگر خسارت های بزرگ رخ دهد شرکت ها به چالش بر می خورند و واقعا رقابت های ناسالم زیاد است.

متاسفانه شرکت های بیمه نیز نشان می دهند که نمی توانند خودشان این کار را انجام دهند. حتی در یکی از رشته های مهندسی درخواست داشتیم که نظام تعرفه به رشته بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان برگردد که بیمه مرکزی به دلایل مختلف با این بحث مخالفت کردند. ولی با روشی که حرکت می کنیم به نظرم به زودی مجبوریم به نظام تعرفه برگردیم. نه به صورت ۱۰۰ درصد ولی به صورت محدود مجبوریم که برگردیم به خاطر اینکه الان الزامات عدم تعرفه گذاری از جانب برخی شرکت ها رعایت نمی شود.