جهش ۲۳۶ درصدی سود خالص بانک سینا
جهش ۲۳۶ درصدی سود خالص بانک سینا
ایران نیوز 24: بانک سینا اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن سود خالص تلفیقی این بانک نسبت به پایان سال 1399 با 236 درصد رشد رو به رو شده است.

بانک سینا که با نماد وسینا و سرمایه ۲۵٫۳۸۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال از بانک های فعال در بازار سرمایه کشور است، خالص درآمد کارمزدی خود را در پایان سال گذشته به صورت حسابرسی نشده، ۴٫۱۰۸ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال اعلام کرده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۵۲ درصد رشد را نشان می دهد.

خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری این بانک خصوصی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۰٫۹۰۷ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال اعلام شده که نشان دهنده رشدی معادل ۶۹ درصد است.در عین حال جمع درآمدهای عملیاتی وسینا، ۳۳٫۸۸۱ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال به ثبت رسیده که نسبت به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ نمایانگر رشدی ۷۴ درصدی است.

اطلاعات منتشرشده از سوی بانک سینا حاکی از آن است که این بانک خصوصی بورسی ۱۵٫۰۸۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال سود خالص تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل، ۲۳۶ درصد بیشتر شده است.سود پایه هر سهم وسینا هم در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵۴ ریال گزارش شده که نسبت به پایان سال ماقبل، ۲۴۲ درصد جهش داشته است. این گزارش حاکی است، سود خالص هر سهم بانک سینا نیز با رشدی معادل ۲۳۶ درصد، ۵۹۴ ریال به ثبت رسیده است.