جمع آوری ماهواره های ازکارافتاده و زباله ها از فضا
جمع آوری ماهواره های ازکارافتاده و زباله ها از فضا
ایران نیوز 24: علی غفاری مرندی- آژانس فضایی اروپا با تغییر مأموریت در نظر دارد ماهواره‌ای رها‌شده را پایین بیاورد تا به توقف تولید زباله‌های فضایی کمک کند. این سازمان فضایی به این منظور فناوری‌های متعددی از جمله تور، بازو و احتمالاً یک چنگک رباتیک را آزمایش کرده است

مأموریت «ایی. دی‌اوربیت» (e.Deorbit) اکنون در چارچوب طرح ابتکاری «فضای پاک» برای سوختگیری مجدد، ترمیم یا جابه‌جایی ماهواره‌هایی خواهد بود که در مدار زمین قرار دارند.این برنامه در سال ۲۰۱۳ ارایه شد که هدف آن خارج کردن ماهواره نظارت بر زمین انویست (Envisat) از مدار زمین بود که در سال ۲۰۱۲ ناگهان از کار افتاد.در بیانیه «لوییزا اینوچنتی»، رییس طرح ابتکاری «فضای پاک»، آمده است:
«امروز ما از سرمایه لازم برای توسعه فناوری‌های مرتبط برخورداریم اما نه برای برچیدن عملی ماهواره‌ای ازکار‌افتاده.»«در عوض، ما از این صنعت خواسته‌ایم ضمن نشان دادن خدمات مداری، پیشنهادهایی برای برچیدن و انتقال یک دستگاه ازکار‌افتاده آژانس فضایی اروپا (ESA) ارایه بدهند‌ـ که راهی نوین به سوی کاری احتمالا بسیار ارزشمند است.»
این سازمان فضایی به این منظور فناوری‌های متعددی از جمله تور، بازو و احتمالاً یک چنگک رباتیک را آزمایش کرده است.همچنین به فناوری راهنمای مسیریابی دقیق نیاز است تا این مأموریت بتواند به اهداف متحرک احتمالی نزدیک شود و آن ها را مهار کند. آژانس فضایی اروپا برنامه ماهواره‌ای‌اش را «چاقوی سوییس آرمی» (چاقوی سوییسی) توصیف کرده که قادر است چندین مأموریت پیچیده فضایی را انجام دهد از جمله سوخت‌رسانی مجدد به ماهواره‌های پیشرفته، رساندن تجهیزات جدید به آن ها یا اتصال به آن ها تا به مدارهای جدید منتقلشان کند.
این طرح همچنین می‌تواند در حفاظت از صورت‌ فلکی ماهواره‌ای از زباله‌های فضایی استفاده شود. آژانس فضایی اروپا می‌گوید ماهواره‌های از‌کار‌افتاده می‌توانند برای تمام صورت‌های فلکی ماهواره‌ای اطرافشان خطرناک باشند.
یک وسیله نقلیه ویژه خدمات فضایی که برای این نقش خاص طراحی شده باشد می‌تواند به‌منزله «سگ چوپان» در صورت فلکی ماهواره‌ای باشد.
در حال حاضر، حدود ۲۲۸ میلیون قطعه زباله فضایی در اطراف کره زمین پراکنده است. در سال ۱۹۷۸، «دونالد کسلر»، دانشمند ناسا، هشدار داد که اگر دو شی‌ء بزرگ به یکدیگر برخورد کنند، اثر دومینوی ایجاد‌شده از قسمت‌های جداشده می‌تواند پرتاب سفینه‌های فضایی از زمین را ناممکن کند. در پی آزمایش موشک ضد‌ماهواره روسیه در نوامبر ۲۰۲۱، تقاضا برای نظارت و رسیدگی به وضعیت زباله‌های فضایی بالا گرفت. یک ماه پس از آن، ایستگاه بین‌المللی فضایی مجبور شد به‌سرعت وارد عمل شود تا جلوی برخورد احتمالی‌اش با یک سفینه فضایی سرگردان را بگیرد.