ایران نیوز 24: جلسه اختتامیه ممیزی داخلی شرکت فولاد اکسین طبق برنامه پیش‌بینی شده در ساعت ۱۴ با حضور معاونین و مدیران در سالن کنفرانس مدیرعامل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین، در این جلسه تیم ممیزان، گزارش تفصیلی و جامعی از ممیزی داخلی انجام شده و حضور دو روزه خود در سطح شرکت را به مدیران اکسین ارائه شد. همچنین در این گزارش با بررسی و ممیزی فرایندهای مهم و استراتژیک کارخانه بر پایه ۹ استاندارد بین‌المللی، نتیجه ارزیابی معیارهای استانداردها و مشاهدات خود را تشریح کردند. در پایان جلسه معاونین و تنی چند از مدیران شرکت نیز نقطه نظرات خود را تشریح کردند.