ایران نیوز 24: مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان، از موافقت هیئت پذیرش با درج نماد ذوب در بورس اوراق بهادار تهران خبر داد و عنوان کرد که این نماد پس از انجام کارهای درج نماد، به بورس منتقل خواهد شد.

منصور یزدی‌زاده با اعلام این خبر، اظهار کرد: تغییر بازار شرکت ذوب آهن اصفهان از فرابورس به بورس، مدت زیادی است که در دست بررسی شرکت بود و برنامه ریزی شده بود که پس از تحول شرکت در زمینه سودآوری و عملیات، انتقال نماد این شرکت به بازار بورس انجام گیرد.وی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه عملیات شرکت از سال ۱۳۹۷ به سودآوری رسیده و سال ۱۳۹۹ زیان انباشته این شرکت به طور کامل پوشش داده شد و بخشی از سود نیز بین سهامداران تقسیم شد. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با پیگیری کار از سازمان های مربوط، تغییر بازار نماد ذوب در اسرع وقت انجام شده و در حال حاضر نیز با موافقت هیئت پذیرش و درج نماد ذوب در بازار بورس، شاهد معاملات این نماد در این بازار خواهیم بود.