ثمره مثلث آموزش،پژوهش و صنعت؛ تولید بومی و صادرات است
ثمره مثلث آموزش،پژوهش و صنعت؛ تولید بومی و صادرات است
ایران نیوز 24: رئیس دانشگاه بین المللی چابهار گفت: اهمیت تبدیل پروژه ها و پایان نامه ها به یک پروژه تولیدی و دانش بنیان با مثلث آموزش، پژوهش و ارتباط با صنعت شکل می گیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار ناصر با اشاره به ترویج و دانش بنیان در دانشگاه ها باتوجه به شعار سال بیان کرد: دانشگاه متناسب با شعار سال برنامه های راهبردی و استراتژی های خود را باید برای یک حرکت علمی و مبتنی بر شعار سال بسیج کند.وی افزود: توسعه زیرساخت‌های لازم جهت استقرار تیم ها و هسته ها با توجه به حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و سوق دادن دانشجویان و اساتید به سمت تیم سازی و نوآوری و طی کردن ایده ها تا مرحله محصول دانش بنیان است.وی ادامه داد: استراتژی دانشگاه ها باید بر مبنای اصول و چهارچوب نیازمندی های اولویت دار جمهوری اسلامی ایران باشد در پایان هر کدام از دانشگاه های منطقه در هر استان متناسب با جایگاه و ظرفیت‌ها کارسازی و تخصصی محور حرکت کنند.

نقش مراکز تحقیقاتی؛ با کمترین هزینه بهترین محصول را تولید کنند

رئیس دانشگاه بین المللی چابهار با اشاره به نقش دانشگاه ها در مراکز تحقیقاتی تصریح کرد: مراکز تحقیقاتی مبتنی بر نیازها باید بخش آر اند دی خود را به صورت کلیدی و با توجه به نیازها به صورت اصولی برنامه‌ریزی و از ارزیاب ها استفاده کنند که در توسعه محصولات کیفیت را در نظر بگیرند، نقش مراکز تحقیقاتی بر آن است با کمترین هزینه و بهترین بهره‌برداری محصول را تولید کنند.وی گفت: یکی از پارامترهای تحقیقاتی اصلی در مراکز دانشگاه ها فقط استانداردهای بین المللی می باشد تا بتوان محصولی که تولید می‌شود را در قواره بین‌المللی اعطا تا نیاز به بازارهای بین المللی کمتر احساس شود.

آبروش با بیان اینکه دانشجویان؛ اساتید و اعضای هیئت علمی باید به سمت دانش بنیان شدن و تولید از طریق اجرایی کردن پروژه های علمی سوق داده شوند تشریح کرد: دانشگاهی موفق است که در چهار سال گذشته به سمت دانشگاه های نسل چهارم پوست اندازی و مراکز رشد و نوآوری و ارتباط با صنعت و همچنین آموزش های کوتاه مدت را در کنار آموزش‌های بلندمدت و آکادمیک بگذرانند.وی افزود: لذا دانشگاه ها موظف هستند به صورت مدون با اصلاح ساختارها و فرآیندها مسیر ایده پردازی را برای دانشجویان که همان جامعه هدف باشد فراهم کند و نباید به گونه‌ای رفتار کرد که از تجربیات جهانی غافل شوند.رئیس دانشگاه بین المللی چابهار با اشاره به نقش دولت در حمایت از دانشگاه ها اذعان کرد: نقش دولت با توجه به گستردگی و داشتن فرآیندهای پیچیده بروکراسی اداری مسیر پیشرفت را برای شرکت های دانش محور هسته‌ها و همچنین دانش بنیان تسهیل کرد و برای برون‌رفت از این موضوع باید زیرساخت های بانکی بازارها مدل‌های کسب و کار را از طریق وب سرویس و به صورت یک زنجیره ای مشخص برای این گونه شرکت ها پیاده سازی کرد.

ثمره مثلث آموزش، پژوهش و صنعت؛ تولید بومی و صادرات است

آبروش با اشاره به اهمیت تبدیل پروژه ها و پایان نامه ها به یک پروژه تولیدی و دانش بنیان گفت: زمانی این امر مسیر خواهد شد که مثلث اصلی آموزش، پژوهش و ارتباط با صنعت با مداخله مدیران گروه و راهنما همگام شود.وی ادامه داد: همچنین با نیازهای جامعه و جغرافیای محل تحصیل احساس و تسهیلات ویژه جهت پیاده سازی این گونه محصولات که از دل پایان‌نامه‌ها استخراج می شود اما به دلیل فقدان زیرساخت‌ها و عدم کارآیی مدیران مراکز دانشجو تئوری محور و از محصول محور خارج شود.وی با اشاره به عملیاتی شدن پروژه های علمی و دانشجویی که مانع مهاجرت نخبگان شود بیان کرد: کسب و کارهایی موفق هستند که می‌توانند در ایران به مدل مالی مناسب برسند که پس از تولید محصولات و همچنین با اهمیت شمردن این گونه استارتاپ ها و شرکت ها به معقوله دستیابی به منابع مالی و همچنین اثر اقتصادی در جامعه داشته باشند.

رئیس دانشگاه بین المللی چابهار افزود: سهل انگاری و بی تفاوتی مدیران متولی اقتصاد دانش‌بنیان که به راحتی از ایده های کوچک گذر می کنند، می توانند اثر نامطلوبی در خروج این جوانان به همراه داشته باشند.وی ادامه داد: دانشگاه های دولتی و غیرانتفاعی بسترهای لازم نوآوری و شکوفایی را به صورت اصولی و برنامه محور و حمایت‌های لازم را از نخبگان انجام دهند و این امر باعث می‌شود احساس تعلق خاطر در درون دانشجویان و نخبگان به وجود و مانع از خروج مغزها از کشور شود، از این رو دانشجو احساس امید، اهمیت شمردن و ارزشمند بودن می کند و نقطه قوت باقی ماندن نخبگان می شود در غیر این صورت کشورهای مورد هدف با بهترین سرمایه نیروی انسانی که بالغ بر۱۶ سال از کشور خارج می شوند.

کارآفرینی اقتصاد پایدار و توسعه را محقق می کند

آبروش با بیان اینکه تبدیل پروژه های تولید به کارآفرینی؛ اقتصاد کشور و رفع کمبودهای داخلی و مقابله با تحریم را رقم خواهد زد اظهار کرد: در صورت ایجاد زیر سیستم ها و به نتیجه رسیدن محصولات دانش‌بنیان و حفظ کیفیت در قواره ملی و تامین محصولات یا برطرف کردن نیاز داخلی می‌توان بر اقتصاد ملی و صادرات تمرکز کرد.وی خاطرنشان کرد: محصولات دانش‌بنیان برگرفته از توجه ویژه به محتوای علمی و تخصصی طرح ریزی شده است وقتی که کلمه اقتصاد یا محصولات یا شرکت‌های دانش‌بنیان شنیده می‌شود و گواهی هایی که در این رابطه صادر می‌شود ناخودآگاه حرف از اثر علمی در محصولات و امنیت برای تولیدکنندگان به وجود می‌آید. رئیس دانشگاه بین المللی چابهار گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند بر مبنای رسالت خود اکوسیستم کشور را به شرطی که به صورت اصولی پیاده سازی کند در بازه زمانی یک تا ۱۰ سال بالغ بر ۷۰ درصد نیاز کشور را مرتفع می کند.