ثبت رکورد ۱۹۳ هزار میلیارد ریال تراکنش از کارتخوان های بانک دی
ثبت رکورد ۱۹۳ هزار میلیارد ریال تراکنش از کارتخوان های بانک دی
ایران نیوز 24: دستگاه های کارتخوان فروشگاهی شرکت تجارت الکترونیک دی در سال گذشته رکورد بیش از 193 هزار و 613 میلیارد ریال تراکنش را ثبت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، کارتخوان ها از رایج ترین ابزارهای خرید هستند که توسط بانک ها در اختیار عموم مشتریان نظام بانکی قرار می گیرد تا با استفاده از آنها، تراکنش های مالی خود را عملیاتی کنند.شرکت تجارت الکترونیک دی تا پایان سال گذشته ۳۱ هزار و ۲۶۳ دستگاه کارتخوان را در واحدهای مختلف صنفی سراسر کشور راه اندازی و فعال کرده است. این کارتخوان ها طی همین دوره زمانی بیش از ۹۲ میلیون فقره تراکنش را ثبت کرده اند که یک رکورد در این بانک محسوب می شود.جانمایی درست، شناسایی عوامل موثر در کاهش ضریب خطا و نیز توسعه زیرساخت های فنی باعث افزایش کیفیت و کمیت تراکنش های انجام شده بر روی کارتخوان های بانک دی شده است.