ثبت رکورد سالیانه تولید آهن اسفنجی در فولاد هرمزگان
ثبت رکورد سالیانه تولید آهن اسفنجی در فولاد هرمزگان
ایران نیوز 24: رکورد سالیانه تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم شکسته شد و بار دیگر تلاشگران فولاد هرمزگان نشان‌دادند که در جهت افزایش تولید و با کنار کذاشتن موانع و‌مشکلات مصمم هستند.

سید اصغر مدنی معاون بهره برداری شرکت فولاد هرمزگان با اعلام این خبر گفت : سال ۱۴۰۰ برای صنعت فولاد سال بسیار سختی بود و مشکلات و موانع زیادی پیش روی فولاد هرمزگان قرار گرفت .وی با اشاره به قطعی برق و گاز در طول سال ۱۴۰۰ گفت : این مشکلات و موانع ، فولاد سازان‌را زمین گیر‌ کرد و شرکتها متضرر شدند .مهندس مدنی تصریح کرد : با حمایتهای مدیرعامل محترم و پیگیریهای ایشان و همچنین برنامه ریزی در کلیه واحدها توانستیم بر این مشکلات غلبه و رکوردهای بسیار خوبی را در واحد احیا مستقیم به ثبت برسانیم‌و‌از رکورد سالیانه ‌نیز عبور‌نماییم . مهندس مدنی با تبریک ثبت رکورد سالیانه تولید آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد : این یک کار بزرگ بود که همکارانم در فولاد هرمزگان انجام دادند و جا دارد از تک تک این کارکنان پرتلاش تشکر نمایم . رکورد های روزانه و ماهیانه ثبت شده در اسفند ماه و همچنین رکوردهای سالیانهتولید آهن اسفنجی  در  سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل میباشند:

-رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی توسط مدول A در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ به میزان ۲۹۶۸ تن ، رکورد قبلی: تولید ۲۹۴۹ تن در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۴

-رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی توسط مدول B در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به میزان ۲۹۵۲ تن ، رکورد قبلی: تولید ۲۹۳۹ تن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

-رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ به میزان ۵۸۴۱ تن ، رکورد قبلی: تولید ۵۸۳۷ تن در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۴

-رکورد تولید سالیانه آهن اسفنجی توسط مدول A به میزان ۸۵۸،۴۹۴ تن ، رکورد قبلی: تولید ۸۵۶،۰۴۳ تن در سال ۹۹

-رکورد تولید سالیانه آهن اسفنجی توسط مدول B به میزان ۸۵۴،۸۵۴ تن،  رکورد قبلی: تولید ۸۴۵،۰۶۱ تن در سال ۹۷

-رکورد تولید سالیانه آهن اسفنجی به میزان ۱،۷۱۳،۳۴۸ تن ،  رکورد قبلی: تولید ۱،۶۹۱،۱۳۴ تن در سال ۹۷