ایران نیوز 24: بیمه دی از محل فروش حق بیمه ۹،۶۴۸ میلیارد ریال درآمد داشت که شاهد رشد ۹۸۱ درصدی نسبت به ماه گذشته بود و توانست طی این دوره تراز مثبت ۷۰ درصدی را از خود بر جای بگذارد.

خسارتی که بیمه دی در بهمن‌ماه سال جاری به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود پرداخت کرد مبلغی بالغ‌بر ۵،۶۹۱ میلیارد ریال به ثبت رسید که در سال جاری عموما مربوط به قرارداد درمان بنیاد شهید بوده که قرارداد آن در پاییز سال ۱۳۹۹ تمدید گردید که از این بابت ذخایر به میزان لازم در نظر گرفته شده، همچنین طی ۱۱ ماه گذشته از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۴۱،۸۳۵ میلیارد ریال خسارت به بیمه‌شدگان پرداخت کرد.بر اساس این گزارش، میزان خسارتی که “ودی” در بهمن‌ماه سال جاری به خسارت دیدگان پرداخت کرد نسبت به ماه گذشته با رشد ۱۳ درصدی مواجه بود، بیشترین میزان پرداختی بیمه دی در بهمن‌ماه متعلق به بخش «درمان» با ۵،۲۳۶ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه ماه گذشته ۱۳ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشت، همچنین پس از رشته بیمه «درمان» بیشترین مقدار پرداختی متعلق به «ثالث-اجباری» با مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال بود.لازم به ذکر است که بیمه دی از محل فروش حق بیمه ۹،۶۴۸ میلیارد ریال درآمد داشت که شاهد رشد ۹۸۱ درصدی نسبت به ماه گذشته بود و توانست طی این دوره تراز مثبت ۷۰ درصدی را از خود بر جای بگذارد.