ایران نیوز 24: افزایش سرمایه ۱۵۰درصدی بانک گردشگری، شهریور امسال و پس از اخذ مجوز مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ بانک مرکزی در اداره ثبت شرکت‌ها، به ثبت رسید.

به گزارش روابط‌عمومی بانک گردشگری، افزایش سرمایه بانک در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تیر سال گذشته با حضور اکثریت سهامداران به تصویب رسیده بود.در جلسه مذکور با موافقت سهامداران، افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۶هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۵هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی به تصویب رسید. با ثبت افزایش سرمایه فوق‌الذکر، سرمایه شرکت به مبلغ ۱۵۰۰۰میلیارد ریال منقسم به ۱۵میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده است، رسید و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح شد.