ایران نیوز 24: بهاره افشاری هنرمند مردمی و جذاب خود با انتشار عکسی در قبرستان متنی پر درد و رنج را در این روزهای پر مرگ و میر به اشتراک گذاشت.

بهاره افشاری با انتشار این عکس نوشت : گفت : کجا بریم بگردیم؟ گفتم: قبرستون مشاهیر گفت:باشه شب شد … گفت:فردا صبح کجا بریم؟ گفتم:اونیکه قبرستونه خندید گفت:شوخیت گرفته این همه جا حالا چرا بازم قبرستون؟

گفتم:تو نمیدونی ما مرگ درمون نهادینه شده احساس میکنیم هر روز خبری از مرگ و شنیدن اخبار مرده ها سهممونه،حقمونه… خندش خشک شد… گفتم:راستی شما هم یه قبر مجانی به ازای هر نفرتون دارید؟ گفت: یه زنگ بزنم حال مامان اینارو بپرسم گفتم: بشین ،نمی خواد … ما همه خیلی وقته مردیم فقط در صف انتظاریم خبرمون رو اعلام کنن.