تولید فولاد در شرکت چادر ملو از مرز ۲۶۳ هزار تن گذشت
تولید فولاد در شرکت چادر ملو از مرز ۲۶۳ هزار تن گذشت
ایران نیوز 24: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو موفق شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شانزدهمین روز از خرداد ماه ۲۶۳ هزار و ۷۵۸ تن فولاد تولید کند.

مجموع فروش فولاد این شرکت در مدت یاد شده ۲۳۸ هزار و ۳۴۰ تن بود. در این مدت ۹۶۸ هزار و ۹۹۸ تن گندله در شرکت تولید و ۳۸۲ هزار و ۷۵۶ تن از آن به فروش رفت. همچنین تولید آهن اسفنجی در چادرملو تا پایان شانزدهمین روز از خرداد ماه ۳۸۳ هزار و ۳۴۴ تن بود. با این حال، در مدت یاد شده در مجموع ۳۱۸ هزار و ۴۲۰ تن آهن اسفنجی در چادرملو مصرف شد.

.