ایران نیوز 24: آیین تودیع مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما و مشاور حقوقی بیمه آرمان با حضور مدیر عامل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، جلسه تودیع مدیر بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما و مشاور حقوقی مدیرعامل با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، عسگر معزی معاون فنی، هاشمی معاون مالی و سرمایه گذاری و دکتر صالح فکر مشاور مدیر عامل و جمعی از مدیران ماه برگزار شد. در این جلسه دکتر مجید قلی پور، از حسن انجام وظیفه توسط مازیار شفیعی مدیر سابق بیمه های باربری و افشین رزاقی مشاور امور حقوقی تقدیر و تشکر کرد.