ایران نیوز 24: علی مطهری در آستانه ۱۳ آبان توئیتی را درباره تسخیر سفارت آمریکا در سال ۵۸ منتشر کرد.

وی در این‌باره نوشت:

تسخیر سفارت ‎آمریکا و ‎گروگان‌گیری طولانی‌مدت یک اقدام غیرضروری بود که به تحریک افراد و گروه‌های چپ‌گرا و مطابق با خواسته حزب توده و سفارت شوروی انجام شد و ‎امام‌خمینی (ره) را در مقابل یک عمل انجام‌شده قرار دادند. صدام هم که دید ‎ایران در دنیا منزوی شده است برای حمله به ایران ترغیب شد. بیشترین سود گروگانگیری را از یک‌جهت ‎شوروی و از جهت دیگر آمریکا برد و بیشترین رنج آن را هم مردم ایران تحمل کردند و هنوز تحمل می‌کنند.