ایران نیوز 24: زمین کنونی ما طی میلیون‌ها سال تحول و تکامل یافته تا به شکل کنونی خود درآمده است. در دوران پیشاتاریخ، قاره‌هایی که امروزه مجموعه خشکی‌های زمین را تشکیل می‌دهند در یک اَبَرقاره عظیم و کهن به نام پانگه‌آ کنار هم جمع شده بودند.

آفریقا در میانه آن جای داشت و در واقع برآمدگی شمال غربی آن، پیوندگاه دو قطعه پانگه‌آ، لوراسیا (دربرگیرنده آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شمالی) و گُندوانا (شامل آمریکای جنوبی، آفریقا، آسیای جنوبی، جنوبگان و قاره استرالیا) بود. سرانجام در اثر تحولات زمین و جابه‌جایی، این ابرقاره تکه‌تکه از یکدیگر جدا شده و طی دوره‌های مختلف نظیر پیش‌کامبرین، کامبرین، اُردُویسین، پرمین، ژوراسیک و… تغییر شکل داده تا به فرم کنونی خود درآمده‌اند. اما این تحول، تکامل و جابه‌جایی همچنان در آینده ادامه خواهد داشت و سرانجام صفحات قاره‌ای بار دیگر به یکدیگر متصل شده و تا ۲۵۰میلیون سال یک ابرقاره یکپارچه دیگر به نام پانگه‌آ دوم یا پانگه‌آ ثانویه را ایجاد خواهند کرد و پس از اتصال تمام قاره‌ها فقط بخش کوچکی از اقیانوس اطلس به جای خواهد ماند. در ۲۵۰میلیون سال آینده فقط با ۱۰ تا ۱۲ ساعت رانندگی می‌توان از تهران به نیویورک رسید.

  • نویسنده : مترجم: مهرناز الماسی