ایران نیوز 24: در ادامه تجمعات اعتراضی مردم و کشاورزان اصفهانی، امروز نیز عده‌ای در بستر خشک زاینده رود تجمع کرده بودند که با دخالت نیروهای امنیتی پراکنده شدند.

فارس نوشته است که “نیروهای انتظامی برای تامین امنیت و جلوگیری از خشونت و تحرک فرصت‌طلبان، با استفاده از گاز اشک آور تجمع کنندگان را متفرق کرد.”براساس تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی، نیروهای امنیتی با حضور در زاینده‌رود و شلیک گاز اشک‌آور، ضمن برخورد با معترضان، نسبت به برگزاری هرگونه تجمع هشدار داده‌اند. گفتنی است که در روزهای گذشته چادر کشاورزان معترض در بستر خشک زاینده‌رود نیز آتش زده شد.