تمهیدات معاونت مدیریت و منابع اموال تملیکی برای اصلاح ساختار سازمان
تمهیدات معاونت مدیریت و منابع اموال تملیکی برای اصلاح ساختار سازمان
ایران نیوز 24: معاون توسعه مدیریت و منابع اموال تملیکی گفت: به دنبال اصلاح اساسی ساختار سازمان هستیم که به حمدالله به زودی محقق می شود که معیشت کارکنان، امنیت شغلی، بهسازی نیروی انسانی و زیرساخت ها از اولیت های سازمان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، دکتر علی جمشیدی در همایش آموزشی انبارداری که با حضور انبارداران سراسر کشور اموال تملیکی در دانشگاه تهران در حال برگزاری است،  افزود:در اصلاحات قانون تاسیس سازمان پنج بند را به مجلس و دولت پیشنهاد دادیم که مهمترین آن این است که نیرویی که ۳ سال به صورت قراردادی یا شرکتی در سازمان فعالیت داشته به  نیروی رسمی تبدیل وضعیت شود.جمشیدی گفت: در تغییرات جدید ساختاری در سازمان، برخی از کارشناسان به رئیس اداره ارتقاء می‌یابند که این هم موجب افزایش دریافتی کارکنان می شود و هم زمینه ارتقاء شغلی به مناصب بالاتر را فراهم می آورد.

وی در ادامه اضافه کرد: در حال تفاهم با دولت هستیم که تعداد پست‌های سازمانی را بیشتر کند تا بتوانیم در موضوع تبدیل وضعیت ها نیروهای بیشتری از شرکتی به رسمی تبدیل شوند که بحمدالله بزودی این امر محقق می‌شود.معاون توسعه مدیریت و منابع اموال تملیکی در این همایش گفت:بیش از ۶۰ درصد نیروهای سازمان اموال تملیکی در کشور نیروی شرکتی هستند که دولت امسال نزدیک به ۵۰ درصد افزایش حقوق نیروهای شرکتی را تصویب کرد که ما هم به صورت ویژه در خدمت همکاران هستیم.

دکتر جمشیدی افزود: سرمایه انسانی سازمان ارزشمند است ولی در برخی حوزه ها نیاز به آموزش می باشد که برای آموزش کارکنان برنامه های خوبی دیده شده و در حوزه انبارداری هم دوره های تخصصی پیش بینی شده است.عضو هیات مدیره اموال تملیکی در خصوص زیرساخت ها با تاکید بر اینکه یکی از وظایف سازمان اموال تملیکی انبارداری است ولی انبار ملکی در اختیار ندارد و غالبا استیجاری است و این امر موجب شده که در زمینه بهسازی و نوسازی انبارها نشود اقدام موثری انجام داد، افزود: باید به سمت تملک انبارها برویم که در بودجه امسال سازمان پیش بینی تملک انبارهای اختصاصی در سراسر کشور پیش بینی شده است به همین منظور ما در پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۲ رقم خوبی به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا هم در بحث رفاهی و هم زیرساختی سازمان جهش مناسبی داشته باشد. گفتنی است همایش آموزشی انبارداران اموال تملیکی سراسر کشور که با همت معاونت توسعه مدیریت و منابع اموال تملیکی از دیروز در دانشگاه تهران در حال انجام می باشد، تا امروز ادامه خواهد داشت و انبارداران آخرین روش و تکنیک های علمی و تجربی را به صورت حضوری توسط اساتید حوزه قاچاق کالا و ارز آموزش می بینند.